Tin khác

Giảm 30% tiền thuê đất năm 2022 cho DN bị ảnh hưởng Covid-19

Đây là nội dung tại Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 30/01/2023 do Chính phủ ban hành về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Theo đó, giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức thuê đất trả tiền hằng năm do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Như vậy, quy định này áp dụng đối với doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nói chung không bắt buộc phải ngừng sản xuất kinh doanh theo quy định tại điểm a mục 3 phần II Nghị quyết của Chính phủ số 11/NQ-CP ban hành ngày 30 tháng 01 năm 2022.
Bộ Tài chính có trách nhiệm trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định trên.
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước chịu trách nhiệm triển khai thực hiện quy định này;
Quy định này có hiệu lực từ ngày 30/01/2023.

Ý kiến (0)
TIN MỚI

Gian hàng sản phẩm của Nữ doanh nhân Đắk Lắk đạt giải A

Chiều 25/11, VAWE tổ chức chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên...

Đây là minh chứng cho kết quả của PNJ trong tích hợp các...

Ngày 18/11, Hội Nữ doanh nhân tỉnh Bình Phước đã long trọng tổ...

VAWE giới thiệu chia sẻ của tân Chủ tịch HNEW Bùi Thị Hải...

Dự án
DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH KHU VỰC TƯ NHÂN VIỆT NAM (IPSC)