Tin khác

Bộ Tài chính sửa đổi thủ tục gia hạn nộp thuế

Ngày 06/02/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 115/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.
Theo đó, Bộ Tài chính sửa đổi thủ tục gia hạn nộp thuế tại các văn bản:
- Nghị định số 32/2022/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ôtô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước;
- Nghị định số 34/2022/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022;
- Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính.
Trình tự, thủ tục gia hạn nộp thuế thực hiện qua các bước sau:
- Bước 1: Người nộp thuế thuộc diện được gia hạn nộp thuế lập hồ sơ và gửi hồ sơ đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc cơ quan thuế quản lý khoản thu.
- Bước 2: Cơ quan thuế tiếp nhận:
+ Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, gửi qua đường bưu chính công chức thuế tiếp nhận và giải quyết hồ sơ và trả kết quả theo quy định.
+ Trường hợp hồ sơ được nộp thông qua giao dịch điện tử, việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ thuế do cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.
03 cách thức nộp hồ sơ gia hạn nộp thuế:
(1) Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế;
(2) Gửi qua hệ thống bưu chính;
(3) Gửi hồ sơ điện tử đến cơ quan thuế qua giao dịch điện tử (Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế/Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN).
Quyết định số 115/QĐ-BTC có hiệu lực từ ngày 06/02/2023 và thay thế Quyết định số 1710/QĐ-BTC năm 2022.

Ý kiến (0)
TIN MỚI

Chương trình đã thu hút đông đảo các cán bộ quản lý và...

Nhiều cơ hội giao thương đã được giới thiệu, chia sẻ và kỳ...

Hội nghị đã giới thiệu 04 ủy viên mới vào Ban Chấp hành;...

Các đại biểu đã tham quan mô hình kinh doanh tuần hoàn, sản...