Hoạt động VAWE

Thông cáo báo chí Hội thảo "Nữ doanh nhân Việt Nam và Chiến lược Tăng trưởng Xanh"

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2023 - Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam (VAWE) phối hợp với  Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam thuộc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội thảo “Nữ doanh nhân Việt Nam và Chiến lược Tăng trưởng Xanh” cho các đại diện các Nữ doanh nhân đến từ các Hiệp hội/Hội Nữ doanh nhân các tỉnh, thành phố trong cả nước. Hội thảo nhằm thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh doanh bền vững cho cộng đồng doanh nghiệp do nữ làm chủ tại Việt Nam.

Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), tăng trưởng xanh là thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế, đồng thời đảm bảo các nguồn tài sản tự nhiên tiếp tục cung cấp các tài nguyên và dịch vụ môi trường thiết yếu cho cuộc sống của chúng ta. Để thực hiện điều này, tăng trưởng xanh phải là nhân tố xúc tác trong việc đầu tư và đổi mới, là cơ sở cho sự tăng trưởng bền vững và tăng cường tạo ra các cơ hội kinh tế mới. 

Tăng trưởng Xanh gắn liền với phát triển bền vững đang trở thành “kim chỉ nam” tại nhiều quốc gia, bao gồm cả Việt Nam. Chính phủ Việt Nam đã ban hành “Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2050” nhằm thúc đẩy và đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế xanh gắn với phát triển bền vững một cách toàn diện. Vai trò của khu vực kinh tế tư nhân, bao gồm cộng đồng nữ doanh nhân Việt Nam, là một phần không thể tách rời trong Chiến lược Tăng trưởng xanh, giúp kiến tạo nên một hệ sinh thái tăng trưởng bền vững.

Trong xu thế đó, Hội thảo “Nữ doanh nhân Việt Nam và Chiến lược Tăng trưởng Xanh” được tổ chức nhằm chia sẻ và cập nhật sâu xu thế phát triển bền vững với tích hợp EGS (Integrated ESG). Đây là một phần trong chương trình “Nữ Doanh nhân Việt Nam cam kết hành động để phát triển kinh doanh Bền vững” được VAWE chính thức phát động từ năm 2022. Chương trình tập trung vào các tiêu chí về giảm phát thải, giảm tác động đến môi trường, xã hội và tích hợp ESG trong kiến tạo các sản phẩm & dịch vụ có trách nhiệm xã hội. Buổi Hội thảo có sự tham gia của Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch VCCI; Bà Tôn Ngọc Hạnh, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (HLHPN Việt Nam), các Đại sứ đến từ Đại sứ quán New Zealand, Singapore, đại diện Hiệp hội Kinh doanh Hoa Kỳ AmCham, Lãnh đạo VAWE, các đại diện đến từ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), và gần 150 nữ doanh nhân tiêu biểu đến từ các Hiệp hội/Hội nữ doanh nhân các tỉnh thành phố trong cả nước.

Bà Tôn Ngọc Hạnh, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPNVN chia sẻ: “Đoàn Chủ tịch Trung ương HLHPN Việt Nam hoan nghênh sáng kiến của Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam, thông qua phối hợp với Hội đồng Nữ doanh nhân Việt Nam thuộc Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam, đã tổ chức Hội thảo hôm nay. Điều này góp phần khơi dậy tinh thần kinh doanh có trách nhiệm trong cộng đồng doanh nghiệp nữ Việt Nam; thể hiện sự cam kết, quyết tâm cao của Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam, Hội đồng Nữ doanh nhân Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp nữ trong việc đồng hành, chung tay cùng Chính phủ thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh; đóng góp ngày càng hiệu quả trong quá trình phát triển bền vững của đất nước.”

Nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc lồng ghép yếu tố ESG và Công bằng giá trị giới (Gender Equality) trong các chương trình phát triển bền vững của VCCI, giúp thúc đẩy doanh nghiệp bền vững hơn, Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch VCCI, Chủ tịch Hội đồng DN vì sự Phát triển bền vững (VBCSD) cho biết: “Cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ đang là một lực lượng quan trọng trong tiến trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam, thể hiện trên nhiều phương diện khác nhau, từ vai trò cơ bản của doanh nghiệp đó là tạo ra của cải vật chất cho xã hội, đóng góp vào GDP, tạo việc làm cho người lao động cho đến các vấn đề về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp như vấn đề bảo vệ môi trường, sản xuất ra các sản phẩm, dịch vụ xanh, sạch, chất lượng, tạo ra các xu hướng về tiêu dùng; xây dựng môi trường làm việc hài hòa, bình đẳng; thúc đẩy bình đẳng giới tại nơi làm việc.”

Bà Hà Thu Thanh - Phó Chủ tịch VAWE, Chủ tịch Deloitte Việt Nam chia sẻ góc nhìn từ khu vực kinh tế tư nhân, và nhấn mạnh về tăng trưởng xanh trong việc định vị nữ doanh nhân Việt Nam: “Bên cạnh vai trò chung của các doanh nhân là chống biến đổi khí hậu, giảm rác thải carbon, quản trị công ty theo thông lệ tốt, nữ doanh nhân Việt Nam còn tiên phong thực thi các trách nhiệm xã hội liên quan đến giải quyết công bằng giới tại nơi làm việc của những doanh nghiệp do nữ lãnh đạo. Thông qua việc tập hợp, đoàn kết, phát huy tài năng, trí tuệ của đội ngũ nữ doanh nhân Việt Nam trong phát triển kinh tế, VAWE hướng tới mục tiêu hỗ trợ nâng cao nhận thức và hành động vì chiến lược KINH DOANH BỀN VỮNG gắn với Tăng trưởng xanh , góp phần phát triển cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; đáp ứng mục tiêu tiến bộ và cân bằng các giá trị giới.”

Những thông tin hữu ích về tăng trưởng kinh tế xanh cũng như giá trị xã hội đạt được thông qua hoạt động bình đẳng giới tại các quốc gia cũng được Đại sứ Singapore và Đại sứ New Zealand chia sẻ để nữ doanh nhân Việt Nam tham khảo. Hội thảo khép lại với phiên thảo luận đa chiều cùng nghi thức thể hiện Doanh nhân nữ Việt Nam cam kết hành động vì Tăng trưởng xanh và phát triển bền vững giai đoạn 2023 - 2026.

Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam VAWE là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của các nữ doanh nhân Việt Nam, hoạt động trong mọi lĩnh vực, ngành nghề của nền kinh tế quốc dân. VAWE có 33 hội viên là các hội nữ doanh nhân trên 33 tỉnh thành phố trong cả nước, và cũng là Hiệp hội quy tụ những nữ doanh nhân hàng đầu Việt nam trên các lĩnh vực ngành nghề khác nhau với quy mô Quốc gia và Quốc tế: Chủ tịch VAWE là Bà Thái Hương - Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH. Các Phó Chủ tịch VAWE là Bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch Công ty Vàng bạc đá quý Phú nhuận PNJ, Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân TP.HCM; Bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn BRG; Bà Nguyễn Bảo Hiền, Chủ tịch Tập đoàn Hiền Lê; Bà Hà Thu Thanh, Chủ tịch Deloitte Việt Nam; Bà Đặng Thị Minh Phương, Chủ tịch MP Logistics.

Tôn chỉ hoạt động của Hiệp hội là Tận tâm, Trí tuệ, Tin tưởng. Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam (VAWE) là một trong hai hội viên tập thể của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và là hội viên chính thức của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

---------------------------------------

Về Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam

Vietnam Association For Women Entrepreneurs (VAWE)

Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của các nữ doanh nhân Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Tôn chỉ hoạt động của Hiệp hội là Tận tâm, Trí tuệ, Tin tưởng. Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam (VAWE) trở thành hội viên chính thức của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) theo Quyết định số 2324/PTM-HVĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Mục đích hoạt động của Hiệp hội nhằm tập hợp, đoàn kết, phát huy tài năng, trí tuệ của đội ngũ nữ doanh nhân Việt Nam trong phát triển kinh tế; là trung tâm kết nối các nữ doanh nhân, các tổ chức đại diện cho nữ doanh nhân để hỗ trợ nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, góp phần phát triển cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; đáp ứng mục tiêu tiến bộ và bình đẳng giới.

Để biết thêm thông tin chi tiết về Hiệp hội, vui lòng liên hệ qua:

Website: http://vawe.org.vn/

Địa chỉ: Số 57 Phố Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hotline: 024.3266.9459

Email: vpvawe@gmail.com

 

 

 

 

Ý kiến (0)
TIN MỚI

Chương trình đã thu hút đông đảo các cán bộ quản lý và...

Nhiều cơ hội giao thương đã được giới thiệu, chia sẻ và kỳ...

Hội nghị đã giới thiệu 04 ủy viên mới vào Ban Chấp hành;...

Các đại biểu đã tham quan mô hình kinh doanh tuần hoàn, sản...