Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021 – 2025

Doanh nghiệp là lực lượng nòng cốt triển khai ứng dụng thương mại đin tử trong khi nhà nước đóng vai trò quản lý, thiết lập hạ tng và tạo môi trường cho thương mại điện tử phát triển.
Ngày 15 tháng 5 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 645/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 (Kế hoạch).
Kế hoạch đặt ra mục tiêu cụ thể về quy mô thị trường thương mại điện tử (TMĐT), hạ tầng dịch vụ phụ trợ cho TMĐT, phát triển TMĐT giữa các vùng kinh tế, ứng dụng TMĐT trong doanh nghiệp, phát triển nguồn nhân lực. Đến năm 2025, doanh số thương mại điện tử B2C (tính cho cả hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng trực tuyến) tăng 25%/năm, đạt 35 tỷ USD, chiếm 10% so với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước; 80% website thương mại điện tử có tích hợp chức năng đặt hàng trực tuyến; 50% doanh nghiệp vừa và nhỏ tiến hành hoạt động kinh doanh trên các sàn giao dịch thương mại điện tử, bao gồm mạng xã hội có chức năng sàn giao dịch thương mại điện tử; 40% doanh nghiệp tham gia hoạt động thương mại điện tử trên các ứng dụng di động; 1.000.000 lượt doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cán bộ quản lý nhà nước, sinh viên được tham gia các khóa đào tạo về kỹ năng ứng dụng TMĐT v.v…
Kế hoạch đưa ra 6 nhóm giải pháp thực hiện:
1. Hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm đáp ứng nhu cầu phát triểnTMĐT trong bối cảnh CMCN 4.0.
2. Nâng cao năng lực quản lý và tổ chức hoạt động TMĐT, đấu tranh chống các hành vi gian lận thương mại, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và cạnh tranh không lành mạnh trong TMĐT.
3. Xây dựng thị trường và nâng cao lòng tin người tiêu dùng trong TMĐT.
4. Tăng cường năng lực các hệ thống hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ cho TMĐT: Hỗ trợ doanh nghiệp triển khai và khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng các giải pháp thanh toán đảm bảo trong giao dịch thương mại điện tử; nghiên cứu, xem xét áp dụng hệ thống giải quyết tranh chấp trực tuyến (Online Dispute Resolution - ODR) nhằm tăng cường bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trong thương mại điện tử, thúc đẩy sự phát triển của thương mại điện tử xuyên biên giới, đặc biệt đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ; v.v…
5. Đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử hỗ trợ các ngành hàng xuất khẩu chủ lực, mở rộng tiêu thụ cho hàng hóa nội địa và thúc đẩy phát triển thương mại điện tử tại các địa phương: Chọn lựa một số địa phương đại diện cho mỗi vùng kinh tế trọng điểm và triển khai các đề án hỗ trợ phát triển thương mại điện tử theo ngành hàng, từ đó tạo hiệu ứng lan tỏa ra các địa phương trên toàn quốc. Tổ chức chuỗi cung ứng thương mại điện tử cho các mặt hàng nông sản, xây dựng mối liên kết giữa doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp logistics và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thương mại điện tử để tối ưu hóa chi phí và thời gian đưa hàng hóa ra thị trường; v.v…
6. Phát triển và ứng dụng các công nghệ mới trong thương mại điện tử, hỗ trợ quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp: xây dựng Chương trình hỗ trợ chuyển đổi số trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ, ứng dụng các công nghệ số nhằm cải tiến mô hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; nghiên cứu, lựa chọn ngành, lĩnh vực ưu tiên để phát triển các ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất và kinh doanh; Phát triển các sản phẩm, giải pháp công nghệ số và hỗ trợ doanh nghiệp triển khai ứng dụng trong từng công đoạn của chu trình kinh doanh; phát triển các dịch vụ tích hợp dựa trên công nghệ tiên tiến và triển khai nhân rộng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ; xây dựng và đưa vào vận hành, khai thác hệ thống đấu thầu qua mạng tổng thể mới (theo mô hình PPP); thực hiện kết nối Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia với các hệ thống Chính phủ điện tử, hệ thống thương mại điện tử khác; tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý về đấu thầu qua mạng phù hợp thực tiễn và thông lệ quốc tế.
Đi kèm Kế hoạch là Chương trình phát triển TMĐT quốc gia với 8 nội dung:
1. Xây dựng, phát triển các hệ thống hạ tầng thương mại điện tử
2. Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử cho cộng đồng
3. Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực thương mại điện tử
4. Phát triển các sản phẩm, giải pháp thương mại điện tử
5. Tư vấn xây dựng kế hoạch ứng dụng thương mại điện tử
6. Hợp tác quốc tế về thương mại điện tử
7. Nâng cao năng lực quản lý và tổ chức hoạt động phát triển thương mại điện tử
8. Hỗ trợ các ngành hàng, địa phương ứng dụng thương mại điện tử
Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam và các hiệp hội ngành hàng là một trong hai đơn vị chủ trì thực hiện các Đề án thuộc Chương trình. Đối tượng thụ hưởng của Chương trình là các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.
Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021 – 2025

Đăng ký nhận bản tin

Đóng góp ý kiến

Gia nhập VAWE

Donec odio uisque volutpat mattis eros ullan malesuada erat ut turpis
HIỆP HỘI NỮ DOANH NHÂN VIỆT NAM (VAWE)
Số 32, Phố Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 04.32669459
Thư ký Hiệp Hội: Đào Phương Thảo. Điện thoại: 0975118094
© 2015 VAWE - Các quyền được bảo hộ
Thiết kế web bởi