Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam

Gỗ hợp pháp là gỗ, sản phẩm gỗ được khai thác, nhập khẩu, xử lý tịch thu, vận chuyển, mua bán, chế biến, xuất khẩu phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, các quy định liên quan của Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và pháp luật có liên quan của quốc gia nơi khai thác gỗ xuất khẩu vào Việt Nam.
Ngày 01/9/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 102/2020/NĐ-CP quy định về Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam.
Nghị định gồm 06 chương, 30 điều: Quy định chung; Quản lý gỗ nhập khẩu, xuất khẩu; Phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ; Giấy phép FLEGT và đánh giá độc lập; Tổ chức thực hiện; và Điều khoản thi hành.
Gỗ nhập khẩu/xuất khẩu phải bảo đảm hợp pháp, được làm thủ tục nhập khẩu/xuất khẩu và chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan Hải quan theo quy định của pháp luật về Hải quan.
Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, có ngành nghề chế biến và xuất khẩu gỗ đăng ký vào Hệ thống thông tin phân loại doanh nghiệp, tự kê khai theo Mẫu số 08 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 102/2020/NĐ-CP. Trường hợp doanh nghiệp không ứng dụng được Hệ thống thông tin phân loại doanh nghiệp thì gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc bưu điện Bảng kê khai phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu theo Mẫu số 08 Phụ lục I nói trên tới cơ quan tiếp nhận. Cơ quan tiếp nhận có trách nhiệm nhập thông tin vào Hệ thống thông tin phân loại doanh nghiệp. Hồ sơ xuất khẩu/nhập khẩu gỗ có khác nhau tùy theo loại doanh nghiệp (Nhóm I, Nhóm II)
Giấy phép FLEGT được cấp cho một lô hàng gỗ hợp pháp của một chủ gỗ thuộc Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này xuất khẩu hoặc tạm nhập, tái xuất đến cửa khẩu nhập khẩu đầu tiên vào thị trường EU. Một lô hàng gỗ xuất khẩu vào thị trường EU chỉ được cấp một giấy phép FLEGT và được cấp trước thời điểm đăng ký tờ khai hải quan. Cơ quan cấp giấy phép FLEGT là Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam.
Tổ chức, cá nhân:
a) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và hợp pháp của gỗ trong khai thác, nhập khẩu, vận chuyển, mua bán, chế biến và xuất khẩu. Tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về bảo đảm gỗ hợp pháp theo quy định tại Nghị định này và các quy định pháp luật khác có liên quan;
b) Lưu giữ hồ sơ gỗ trong thời hạn 05 năm kể từ ngày xuất bán gỗ;
c) Doanh nghiệp nhập khẩu, xuất khẩu gỗ thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 03 tháng một lần vào ngày cuối của quý đến cơ quan Kiểm lâm sở tại theo Mẫu số 14 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này. Cung cấp các thông tin về hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu gỗ khi có yêu cầu của cơ quan thẩm quyền;
d) Kê khai, giải trình, cung cấp các thông tin liên quan đến nguồn gốc gỗ nhập khẩu, xuất khẩu theo quy định tại Nghị định này và chấp hành sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng có thẩm quyền.
Xem chi tiết những nội dung này tại Nghị định 102/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ 30/10/2020).

Đăng ký nhận bản tin

Đóng góp ý kiến

Gia nhập VAWE

Donec odio uisque volutpat mattis eros ullan malesuada erat ut turpis
HIỆP HỘI NỮ DOANH NHÂN VIỆT NAM (VAWE)
Số 57 Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 04.32669459
 
© 2015 VAWE - Các quyền được bảo hộ
Thiết kế web bởi