Giới thiệu Hiệp hội

Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam được thành lập theo Quyết định 749/QĐ-BNV ngày 21/07/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
HIỆP HỘI NỮ DOANH  NHÂN VIỆT  NAM
 
TÊN GỌI
 
1. Tên tiếng Việt: Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam.
2. Tên tiếng Anh: Vietnam Association For Women Entrepreneurs.
3. Tên viết tắt Tiếng Anh: VAWE.
4. Hiệp hội có biểu tượng riêng được đăng ký bản quyền theo quy định của pháp luật.

TÔN CHỈ - MỤC ĐÍCH
Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hiệp hội) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của các nữ doanh nhân Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Mục đích hoạt động của Hiệp hội nhằm tập hợp, đoàn kết, phát huy tài năng, trí tuệ của đội ngũ nữ doanh nhân Việt Nam trong phát triển kinh tế; là trung tâm kết nối các nữ doanh nhân, các tổ chức đại diện cho nữ doanh nhân để hỗ trợ nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, góp phần phát triển cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; đáp ứng mục tiêu tiến bộ và bình đẳng giới.

PHẠM VI, LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

1. Hiệp hội hoạt động trên phạm vi cả nước trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của các nữ doanh nhân Việt Nam.
2. Hiệp hội chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành có liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật.

TÔN CHỈ HOẠT ĐỘNG

Tận tâm - Trí tuệ - Tin tưởng

 

Đăng ký nhận bản tin

Đóng góp ý kiến

Gia nhập VAWE

Donec odio uisque volutpat mattis eros ullan malesuada erat ut turpis
HIỆP HỘI NỮ DOANH NHÂN VIỆT NAM (VAWE)
Số 57 Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 04.32669459
 
© 2015 VAWE - Các quyền được bảo hộ
Thiết kế web bởi